- Sve projekte realizuju domaće firme, što doprinosi poboljšanju našeg privrednog ambijenta.

U prošloj godini smo sanirali preko 30 objekata. Realizovani su projekti vrijendi 40 miliona KM - naveo je Vipotnik.

On je rekao da se u ovoj godini realizuje 40 odsto projekata iz nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, a kroz saradnju sa međunarodnim organizacijama i bankama obezbijeđena su grant sredstva u iznosu od 10 miliiona evra.

- Izabrali smo 13 objekata i uskoro potpisujemo ugovore.

Cilj je da privučemo što više međunarodnih partnera i da što više ulažemo u Republiku Srpsku.

Nastavićemo da radimo na tome - poručio je Vipotnik.

NEGATIVNE POSLJEDICE KLIMATSKIH PROMJENA ODNIJELE ŽIVOTE I NOVAC

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske istakao je da negativne posljedice klimatskih promjena godinama odnose ljudske živote i novac, a o saniranju posljedica i prevenciji bilo je riječi i krajem prošle godine na Konferenciji država članica Okvirne konvencije UN o promjeni klime u Dubaiju.

- Republika Srpska i BiH nemaju veliki uticaj na klimatske promjene, ali klimatske promjene itekako utiču na nas. Istraživanja Svjetske banke govore da su na ovim prostorima, posljednjih nekoliko godina, elekmentarne nepogode u direktnoj vezi sa negativnim posljedicama klimatskih promjena - naveo je Vipotnik.

On je dodao da je potrebno razvijati svijest o ovom problemu, jer je važna uloga svakog pojedinca u ublažavanju posljedica klimatskih promjena, te da se u saradnji sa međunarodnim organizacijama i najvećim svjetskim fondovima realizuju dva projekta vrijednosti preko milion dolara.

- Na dobrom smo putu da privučemo još sredstava za te svrhe - zaključio je Vipotnik.

autor: srna.rs