Na mapi su sadržane informacije koje su sadržane u odgovarajućim službenim dokumentima koji se odnose na razvijene zemlje i zemlje u razvoju.

LINK