Протокол из Кјота, на снази од 2005.године, је тренутно једини правно обавезујући међународни инструмент за смањење стакленичких плинова. Амандманом из Дохе његова је примјена продужена до 2020. године. Тада би требао ступити на снагу споразум договорен у Паризу.

ЛИНК