"У складу са смјерницима конвенције, у дијелу инвентара гасова прикупљена је већина релевантних података", кажу у Министарству.

Из овог министарства наводе да је у току израда и модела екстремних падавина те анализа економског утицаја поплава и суша.

У дијелу ублажавања климатских промјена урађени су извјештаји за секторе пољопривреде, шумарства, биодиверзитета, здравства, туризма и водних ресурса.

Тим стручњака обучен је за кориштење такозваног LEAP система, софтвера за израду сценарија, а у току је израда модела у областима електроенергетике, даљинског гријања, зградарства и саобраћаја.

Из Министарства за просторно уређење, граћевинарство и екологију Републике Српске подсјећају да их је Влада на сједници 19. јуна прошле године обавезала закључком да, као контакт институција у име БиХ, предузму све активности на изради Трећег националног извјештаја.

Сву неопходну помоћ за израду извјештаја Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију пружа Мисија UNDP-а у БиХ док је пројекат финансијски подржао GEF.

Министарство је, као контакт институција за Оквирну конвенцију УН о климатским промјенама, до сада израдило два национална извјештаја према UNFCCC-у.