Новости и обавјештења

Контакт особа:

Свјетлана Радусин
Помоћник министра за заштиту животне средине у Министарству за прострно уређење, грађевинарство и екологију у Влади Републике Српске
Представник БиХ (Focal point) за UNFCCC.

тел: +387 (0)51 339 592
факс: +387 (0)51 339 653
mail: s.radusin@mgr.vladars.net
web: www.vladars.net