Климатски атлас је интерактивног типа, развијен као интернет ГИС апликација. У Атласу су садржане климатске карте за два климатска елемента, температуре ваздуха и падавине. Климатски периоди који су обрађени су: 1961-1990, те периоди према сценаријима А1Б и А2 који указују на будуће промјене климе, периоди 2001-2030 и 2071-2100.

ЛИНК